Paslaugos

Statinių konstrukcijų dalies:


  • metalinių, gelžbetoninių, medinių konstrukcinių elementų gamyklinių brėžinių ruošimas;

  • variantinis projektavimas;

  • parengtų projektų konstrukcinių sprendimų optimizavimas;

  • konstrukcijų gaisriniai skaičiavimai;

  • gelžbetoninių ir fibrobetoninių grindų, aikštelių ant tampraus pagrindo projektavimas;

  • netipinių konstrukcijų, konstrukcinių elementų ar jungčių analizė.

Veiklos sektoriai:


  • Nesudėtingos, ypatingos ir neypatingos kategorijos statiniai;

  • Gyvenamieji, negyvenamieji, inžineriniai statiniai (stiebai, bokštai, rezervuarai, silosai ir kt.);

  • Mediniai, gelžbetoniniai, metaliniai statiniai bei kompozitinės konstrukcijos;

  • Naujos statybos ir rekonstruojami statiniai.