Publikacijos

Akademinės:


Petkevičius, M. 2009.
Kompozitinių plienbetoninių plokščių, armuotų plieniniu plaušu, savybių tyrimas
MOKSLAS – LIETUVOS ATEITIS.
Vilnius: Technika, 2009, t. 1, Nr. 5 , p. 50-55.

Petkevičius, M.; Valivonis, J. 2010.
Analysis of Deflections up to failure of composite steel fiber-reinforced concrete slabs
(Plieniniu plaušu armuotų kompozitinių plienbetoninių plokščių įlinkių iki suirimo analizė)
Engineering structures and technologies.
Vilnius: Technika, 2010, Vol. 2, No. 2 , p. 57-65.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/skt.2010.08

Petkevičius, M.; Valivonis, J. 2010.
Analysis of bending capacity of composite steel-concrete slabs with steel fiber reinforced concrete
(Plieniniu plaušu armuotų kompozitinių plienbetoninių plokščių stiprumo normaliniame pjūvyje analizė)
The 10th International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”.
Vilnius: Technika, 2010, p. 744–751.
(pdf)http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/513/1/0744-0751_petkevicius_valivonis.pdf